Perzské koberce ostatné

Perzské koberce – koberce z oblasti starovekej Perzie sú skvostom našej predajne. Žiadna iná kultúra nemá takú historicky rozsiahlu tradíciu v oblasti tkania kobercov, ako práve tie z oblasti Perzie.

Perzské koberce sa vyznačujú hlavne tým, že všetky koberce sú viazané v domácom prostredí miestnych obyvateľov. V tejto oblasti sa nenachádzajú takmer žiadne manufaktúrne závody, preto každý jeden koberec je unikátnym dielom jedného človeka.